Η RE.ARCH παρέχει υπηρεσίες απόκτησης και προμήθειας χώρου, καθώς και υπηρεσίες διαπραγμάτευσης και εκτέλεσης συναλλαγών. Παρέχει επίσης ειδικά διαμορφωμένο πλάνο marketing για την σωστή προβολή και δυναμική προώθηση των ακινήτων.